ChiosTV
eopu pou vadizoume 1

ΕΟΠΥΥ: Πού βαδίζουμε, κύριοι;

 

Η πρόσφατη «διαπίστωση» των στελεχών του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. για την ουσιαστική αποτυχία ελέγχου του κόστους των παροχών

Η πρόσφατη «διαπίστωση» των στελεχών του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. για την ουσιαστική αποτυχία ελέγχου του κόστους των παροχών, με βάσει τα κονδύλια του προϋπολογισμού του δεν πρέπει να ξενίζει όσους παρατηρούν με δέος την αστοχία επιλογών σε πρόσωπα τα οποία, σε κανονικές συνθήκες ενός κράτους δικαίου, θα έπρεπε να είχαν από καιρού πάει «σπίτι τους».

Η εκτίναξη των μεγεθών των απεικονιστικών εξετάσεων υψηλής τεχνολογίας (CT), αφενός οφείλεται στον καταιγισμό των παραπεμπτικών (προ αλλά και μετά την ηλεκτρονική εφαρμογή του e-ΔΑΠΥ), αφετέρου στην αιφνίδια αλλαγή των όσων είχαν αμοιβαία συμφωνηθεί από το σύνολο των ιδιωτών παρόχων.

Κυριολεκτικά, εν μια νυκτί, εγκαταλείφθηκε το μέτρο του rebate, ως ελάχιστο αντίμετρο και αντικαταστάθηκε από αλλαγή του σχετικού τιμοκαταλόγου με ένα και μοναδικό κριτήριο: Την τεχνολογία της συσκευής. Έτσι λοιπόν, οι «παλαιάς κοπής» Τομογράφοι των 16 τομών, βρέθηκαν να «ανταγωνίζονται» -αν και ο όρος δεν είναι δόκιμος- με τα «αστέρια» των 64 τομών.

Το αποτέλεσμα ήταν η αύξηση των τιμών για τους νέους και η «βελτίωση» τους για τους παλαιότερους τομογράφους.

Ο συντάκτης είναι απολύτως αναρμόδιος να κρίνει πόσες τομές απαιτούνται για μια απεικόνιση «ρουτίνας». Άλλωστε, δεν σιτίζεται από τον σχετικό επιχειρηματικό κλάδο. Η άποψή του για την «υπερ-διαγνωστική» συμπεριφορά των ιατρών είναι δεδομένη και ξεκάθαρη, όπως και για τις «σχέσεις» παραπεμπόντων με παρόχους. Τα δεδομένα, εξάλλου, για τις σχετικές πράξεις κατά μέσο όρο, σε σύγκριση με τους λοιπούς ευρωπαίους, είναι εξαιρετικά αποκαλυπτικά για το πώς έχει διαμορφωθεί η κατάσταση.

Όταν στο παρελθόν, η αύξηση των συστημάτων Αξονικής Τομογραφίας είχε ξεπεράσει τα όρια της λογικής, αρκετοί είχαν εκφράσει τις επιφυλάξεις τους για το πού ακριβώς θα οδηγούσε ο «εκσυγχρονισμός». Το ποιοί και ποιάς εθνικότητας και «μάρκας» έκαναν το «παιχνίδι», με την συμβολή και των τραπεζών, είναι ευχερέστατο να βρεθεί. Ζούμε άλλωστε σε μικρή χώρα και όλοι, λίγο-πολύ γνωρίζουν και γνωρίζονται. Η επιβολή, πάντως, ενιαίας τιμής, με βάση την «ηλικία» της τεχνολογίας, ασχέτως χρησιμότητας για την ορθή διάγνωση και το «χάρισμα» των rebates των παρόχων, όπως τουλάχιστον οι ίδιοι καταγγέλλουν, δεν έχει λογική βάση. Εκτός και αν η πρόθεση των «σοφών» του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και των πολιτικών τους προϊσταμένων, είναι άλλης οπτικής γωνίας.

Για την ενίσχυση των αποριών σας, παρατίθενται και σχετικοί πίνακες με παραδείγματα. Το ενδεχόμενο το αποτέλεσμα να απέχει μακράν από τα όσα γνωρίζουμε και υποθέτουμε περί «οικονομίας μεγέθους» και ίσης αμοιβής, το αφήνουμε στην κρίση σας. Με πολύ απλά λόγια, «όλες οι CT, όλα τα λεφτά», παραφράζοντας ένα παλαιότερο σύνθημα το οποίο είχε, όντως, «σουξέ» στην εποχή του (το πρόστιμο της Ε.Ε. το πληρώσαμε ή θα «τα βρούμε»;)

 

ΑΞΟΝΙΚΕΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ – ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ Ε.Ο.Π.Υ.Υ.
Πράξεις ≤60 61-200 201-300 301-400 401-500
16T/πριν 71,11 65,06 62,03 62,03 59,02
16Τ/μετά 53,17 53,17 53,17 53,17 53,17
Μεταβολή -25,23% -18,28% -14,28% -14,28% -9,91%  
64Τ/πριν 71,11 65,06 62,03 62,03 59,02
64Τ/μετά 65,92 65,92 65,92 65,92 65,92
Μεταβολή -7,30% 1,32% 6,27% 6,27% 11,69%  
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ (ΠΡΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ)
Πράξεις 50 150 250 350 450
16T/πριν 3.556 9.759 15.508 21.711 26.559
16Τ/μετά 2.659 7.976 13.293 18.610 23.927
Μεταβολή(€) -897 -1.784 -2.215 -3.101 -2.633  
Δ -25,23% -18,28% -14,28% -14,28% -9,91%  
64Τ/πριν 3.556 9.759 15.508 21.711 26.559
64Τ/μετά 3.296 9.888 16.480 23.072 29.664
Μεταβολή(€) -260 129 973 1.362 3.105
Δ -7,30% 1,32% 6,27% 6,27% 11,69%
ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΑ CT (ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ – Ε.Ο.Π.Υ.Υ)
Συμμετοχή Ε.Ο.Π.Υ.Υ. (συν.CT)
Ασφ/νου 50 150 250 350 450
16T/πριν 10,67 60,44 54,39 51,36 51,36 48,35
16Τ/μετά 7,98 45,19 45,19 45,19 45,19 45,19
Μεταβολή -25,23% -25,23% -16,92% -12,02% -12,01% -6,54%
64Τ/πριν 10,67 60,44 54,39 51,36 51,36 48,35
64Τ/μετά 9,89 57,94 57,94 57,94 57,94 57,94
Μεταβολή -7,30% -4,14% 6,53% 12,81% 12,81% 19,83%
ΚΟΣΤΟΣ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ΒΑΣΕΙ ΟΓΚΟΥ CT
Πράξεις 50 150 250 350 450
16T/πριν 3.022 8.159 12.841 17.976 21.759
16Τ/μετά 2.260 6.779 11.298 15.817 20.336
Μεταβολή(€) -762 -1.381 -1.543 -2.160 -1.424
Δ -25,23% -16,92% -12,02% -12,01% -6,54%  
64Τ/πριν 3.022 8.159 12.840 17.976 21.758
64Τ/μετά 2.897 8.691 14.485 20.279 26.073
Μεταβολή(€) -125 533 1.645 2.303 4.316  
Δ -4,14% 6,53% 12,81% 12,81% 19,83%  

πηγή: ygeia.gr

chios_tv

Add comment

Graphic Design & Print Studio

Ιστορικό

Meci Production

Meci Production