ChiosTV
panellinies

Βατά τα θέματα της Έκθεσης-Ενδεικτικές Απαντήσεις.

 

Aναλυτικά τα θέματα της Έκθεσης και ενδεικτικές απάντησεις από το φροντίστηριο Ορόσημο του Πειραιά.

 

Στον Παρακάτω σύνδεσμο, βρίσκονται τα Θέματα της Νεοελληνικής Γλώσσας.

Επισυνάψεις: 

Παρακάτω ενδεικτικές απαντήσεις στα θέματα από τα Φροντιστήρια Ορόσημο του Πειραιά (alfavita.gr)

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ –ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2013

Α. Το κείμενο αναφέρεται στο φυσικό περιβάλλον. (Θέμα του κειμένου) . Αρχικά, σημειώνεται ότι ο άνθρωπος δεν σέβεται στην ζωή στην Γη και αναζητά επικοινωνία με άλλους πλανήτες.(1η) Ακόμα, επισημαίνεται η ομορφιά στη Γη λόγω της ποικιλίας ειδών ζωής.(2η) Σημειώνεται ότι ο άνθρωπος έχει πραγματοποιήσει σπουδαία επιστημονικά και καλλιτεχνικά επιτεύγματα αλλά και έχει προκαλέσει βαρβαρότητα, άκρατο υλισμό, αδικία και περιβαλλοντική καταστροφή. (3η) Επιπλέον, τονίζεται ότι ο άνθρωπος πρέπει να ενδιαφερθεί για την Γη ώστε να βελτιώσει την ζωή του(4η) και γι’ αυτό είναι ανάγκη να βελτιώσει την επικοινωνία μέσω  ενίσχυσης της παιδείας και των πολιτισμικών ιδανικών.(5η) Επίσης, χαρακτηρίζεται σημαντικό ο μελλοντικός άνθρωπος να επιφέρει δικαιοσύνη, ειρήνη και περιβαλλοντική προστασία.(6η) Τέλος, υπογραμμίζεται η αναγκαιότητα καταπολέμησης της αποξένωσης.(7η)

Β.1.Αποτελεί γεγονός ότι την σύγχρονη εποχή χαρακτηρίζεται από την ραγδαία ανάπτυξη της τεχνολογίας. Η τεχνολογία χρησιμοποιείται σε πολύ μεγάλο βαθμό για να επικοινωνούν οι άνθρωποι μεταξύ τους. Ορισμένα από τα μέσα της είναι το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, το διαδίκτυο γενικότερα και η κινητή τηλεφωνία. Παρόλα αυτά, αν και οι άνθρωποι επικοινωνούν με αυτά τα μέσα, έχει παρατηρηθεί ότι η ουσιαστική επικοινωνία δεν έχει ενισχυθεί. Έτσι, οι άνθρωποι έρχονται σε επιφανειακή επαφή και θεωρούν ότι με αυτόν τον τρόπο έχουν συσφίξει τις σχέσεις τους. Συνέπεια είναι ότι  δεν συνεννοούνται μεταξύ τους όσο θα άρμοζε ώστε να αναπτύξουν το συναίσθημα της αγάπης και τις αξίες του αλληλοσεβασμού, αλλά περιορίζονται στη απρόσωπη επαφή μέσω της τεχνολογίας.

Β2.       α) Θεματική περίοδος: Αποκαλύπτεται … υπόσταση.

            Σχήμα – Λεπτομέρειες: Από τη μία … συμφερόντων του.

            Κατακλείδα: Η υπερφίαλη αυτή στάση … υπάρξεως.

β) 1. Περιμένει λοιπόν ένα χέρι βοηθείας και παρηγοριάς από τους πλανήτες και τα μακρινά άστρα. (παράγραφος α΄)

2. Από την άλλη, ο ίδιος ο άνθρωπος σφραγίζει την ιστορική πορεία του με πολέμους και αγριότητες,… (παράγραφος γ΄)

3. Η ζωή όμως στη Γη ανθίζει ακόμα και τον περιμένει. (παράγραφος δ΄)

4. Οι εφιάλτες, άλλωστε, από τα περιβαλλοντικά προβλήματα πληθαίνουν,… (παράγραφος ε΄)

Β3.       α) ταυτόχρονα = παράλληλα

               γέννησε = δημιούργησε

               αισθανθεί = νιώσει

               πληθαίνουν = αυξάνονται

               ανάλγητη = ανελέητη

            β) ανούσια   ουσιαστική

               εμφανίζεται  εξαφανίζεται

               ανέφικτη  εφικτή

               πυκνώνει  αραιώνει                     

               υψηλά  χαμηλά

Β.4. α) Το ερωτηματικό προσδίδει έμφαση στο αυτονόητο της απάντησης, που ακολουθεί μετά και προάγει τον προβληματισμό του αναγνώστη. Επίσης, αποδίδει την αγωνία του συγγραφέα. Ο λόγος γίνεται άμεσος και αποκτά ζωντάνια και παραστατικότητα. Δίνεται η αίσθηση του διαλόγου με τον αναγνώστη και της συμμετοχής του.

Ο συγγραφέας με την χρήσης της διπλής παύλας θέλει να προσδώσει έμφαση στην αντίθεση στα προαναφερθέντα, ότι δηλαδή οι άνθρωποι πρέπει να καταλάβουν , ακόμα και αν δεν το επιθυμούν, ότι η επικοινωνία υποβαθμίζεται όσο ζουν κατ’ αυτόν τον τρόπο.

Β.4. β) Από την άλλη, από τον ίδιο τον άνθρωπο σφραγίζεται η ιστορική πορεία του με πολέμους και αγριότητες, θεοποιούνται τα υλικά αγαθά και συντηρούνται η αδικία και οι ανισότητες.

Γ1.       α) άρθρο

Τίτλος:

Πρόλογος: Επικαιρική αφόρμηση με τη μορφή παραδειγμάτων οικολογικής καταστροφής.

Α΄ Ζητούμενο: Επιπτώσεις

·         Καταστροφή φυσικών στοιχείων απαραίτητων για  την ύπαρξη της ζωής(οξυγόνο, άζωτο, κτλ).

·         Εξάντληση των φυσικών πόρων.

·         Μόλυνση και ρύπανση που επηρεάζουν αρνητικά χλωρίδα και πανίδα.

·         Αλλαγή στις κλιματολογικές συνθήκες.

·         Φθορά μνημείων, απειλή για την πολιτιστική κληρονομιά.

·         Η παραμόρφωση του φυσικού τοπίου και οι απάνθρωπες συνθήκες των σύγχρονων μεγαλουπόλεων πλήττουν την ψυχοπνευματική υπόσταση του ανθρώπου, διαστρεβλώνουν τα αισθητικά του κριτήρια και τον καθιστούν αλλοτριωμένο και μαζομοιημένο.

Β ΖΗΤΟΥΜΕΝΟ:  Η σχέση ανθρώπου και φύσης , αν και δύσκολα, μπορεί να αποκατασταθεί με τα εξής μέτρα:

·         Προσπάθεια επίτευξης αειφόρου ανάπτυξης (εναλλακτικές-φυσικές πηγές ενέργειας)

·         Περιβαλλοντική αγωγή κα εκπαίδευση από το εκπαιδευτικό σύστημα  αλλά και από τα Μ.Μ.Ε.

·         Αναφορά σε μέτρα πρακτικής φύσης όπως:

      Δημιουργία νομοθετικού πλαισίου που θα προβλέπει αυστηρές ποινές για τις όποιες τυχόν παραβάσεις.

      Χρήση τεχνολογικών μέσων (φίλτρα κτλ.)

Επίλογος: Ανάγκη συνειδητοποίησης από τη μεριά του ανθρώπου για την προάσπιση της φύσης. Προτροπή ιδίως στους νέους για ευαισθητοποίηση.

ΟΡΟΣΗΜΟ ΠΕΙΡΑΙΑ

 

 

 

chios_tv

Add comment

Graphic Design & Print Studio

Ιστορικό

Meci Production

Meci Production